Att köpa begagnat – Garanti

Juristen i Ängelholm

Att köpa begagnat – Finns det någon garanti?

Att köpa begagnat är bra både för miljön och din plånbok. Men hur fungerar det om den där efterlängtade bilen vägrar starta när du haft den i 5 månader? Vad gäller, vad ska du som köpare göra och vad kan du kräva av säljaren?

Vad säger då lagen om vem (köparen eller säljaren) som har ansvaret för att bilen ska fungera. Vi utgår från att inget hänt (krock eller liknande) med bilen, att köparen sedan hen köpt bilen har tagit hand om bilen som rekommenderats, samt att bilen inte har haft några elfel tidigare. Vidare utgår jag från att säljaren inte gett någon garanti samt att bilens skick var godkänd av köparen i samband med köpet.

 

1. Du har köpt bilen hos en bilhandlare i hans vanliga affärslokal.

Privatperson vs Företag.

Konsumentköplagen (1990:932) gäller för detta köp, då det är ett köp mellan en näringsidkare (företag) och en konsument (privatperson), där näringsidkaren är säljare. Förenklat kan man säga att enligt 20a § så anses felet ha funnits när bilen såldes. Paragrafen säger att säljaren lämnar 6 månaders garanti. Detta är naturligtvis beroende på vad det är för vara säljaren sålt, men i vårt fall skulle ett elfel på en bil skulle troligtvis anses varit där när bilen såldes. Det är säljaren som bestämmer om hen reparerar bilen eller helt enkelt köper tillbaka den, allt beroende på kostnaderna.

Viktigt att tänka på är att du måste reklamera inom 2 månader från bilen slutade att starta. Lagen i sin helhet hittar du här.

 

2. Du har köpt bilen av en privatperson. Privatperson vs privatperson.

Köplagen (1990:931) gäller för detta köp. I den 21 § står det att om bilen blivit sämre till följd av att säljare begått ett avtalsbrott (inte hållt vad hen lovat) anses felet funnits innan köpet. Om säljaren inte lämnat någon form av garanti, så kan du inte kräva att säljaren åtgärdar elfelet. Förenklat kan man säga att det är du som är köpare som ska bevisa att felet fanns innan köpet, men detta ligger utanför detta blogginlägg. Lagen i sin helhet hittar du här.

Det finns ett undantag när privatperson säljer till privatperson. Om köpet görs med hjälp av näringsidkare (ett företag), då ansvarar säljaren och näringsidkaren gemensamt för försäljningen och då gäller resonemanget i punkt 1. Detta gäller bland annat inte oberoende sälj- och köpsidor, exempelvis blocket.

 

3. Ditt företag har köpt bilen av en bilhandlare. Företag vs företag.

Även här blir köplagen tillämplig. Se under punkt 2 för resonemanget.

 

4. Ditt företag köper av en privatperson. Företag vs privatperson.

Även i detta fall blir köplagen tillämplig och du får se mer under punkt 2.

 

Tänk på att varje situation ser annorlunda ut, jag har inte tagit upp varje enskild detalj för reklamation och påföljderna därav, eftersom jag i detta blogginlägg endast tittar på om lagen ger en garanti om säljaren inte själv gett det.

 

På återseende,
Marie-Louise Silfwerax,
Affärsjurist

 

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.