Kontakta oss på 010-516 70 90

Rätten att leva som andra

LSS – En rättighetslag som inte är enkel eller självklar.

SoL –  extra stöd när du behöver det.

Ditt Liv
Dina rättigheter

En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa med särskilda behov utan en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

Vi på Silfwerax juridik har spetskompetens samt flerårig erfarenhet kring alla områden inom LSS. Vi kan hjälpa dig under hela ditt ärende. Från att söka rätt insats, nyansökningar, nyprövningar eller omprövning, så att du får den hjälp du har rätt till och får ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Skulle beslutet gå dig emot kan vi hjälpa dig att överklaga till domstol och driva processen åt dig.

LSS

Personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse utanför hemmet, bostad med särskild service för barn och vuxna samt daglig verksamhet.

 

SoL

För dig som inte har rätt till insatser enligt LSS finns det bistånd att söka enligt Socialtjänstlagen. Exempel på detta kan vara ledsagare, kontaktperson, boendestödjare eller hemtjänstinsatser. 

Personlig assistans

För att bli beviljad personlig assistans görs prövningen, till skillnad från andra LSS-insatser i tre steg. Tillhör du personkrets? Hur omfattande är dina grundläggande behov? Vilka är dina övriga behov?
Det ställs ofta särskilt höga krav på underlag. Personlig assistans kan dessutom ansökas hos både kommun och Försäkringskassa. Vi kan hjälpa dig i varje steg.
Driver du ett assistansbolag kan du även anlita oss som jurist åt dina kunder i ovanstående ärendetyper.