Familjen

Lycka, kärlek, olycka, sorg, älskad och saknad​​

Livet är fullt av överraskningar, vissa kan man förutse, andra kommer utan förvarning. Beroende på din familjesituation kan du redan nu förbereda dig inför dessa viktiga händelserna och skapa en trygghet för både dig själv samt nära och kära.

Exempel på vad Silfwerax Juridik kan hjälpa till med
Bodelning
Framtidsfullmakt
Gåvobrev
Samboavtal
Testamente
Äktenskapsförord
Arvskifte
Arvstvister
Bouppteckning
Dödsboförvaltning
Barnrätt
Vårdnadstvister
Umgänge
Underhåll

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man, där du bestämmer vem som får ta hand om dina privata och ekonomiska intressen om du blir varaktigt sjuk eller helt enkelt inte klarar av att ta hand om dig själv.

En trygghet för dig och anhöriga.

Testamente

Det är alltid en god ide att skriva ett testamente oavsett om du är gammal eller ung, gift eller ogift, sambo eller ensamstående, har barn eller är barnlös.

I testamentet framgår det hur du vill att din egendom fördelas efter din bortgång, på så sätt minskas risken för osämja och tvister.

Äktenskapsförord

Som gift äger man fortfarande sin egendom, men den dagen man skiljer sig, är egendomen giftorättsgods. Har du otur kan du måste köpa ut din förre detta äkta hälft för att få behålla exempelvis sommarstugan eller företaget. Det finns undantag från regeln, ett sätt är att skriva ett äktenskapsförord. På så sätt kan du och maka/make redan nu bestämma hur ni delar upp den enskilda firman, aktierna i företaget eller sommarstugan.

Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknat och registrerat hos skatteverket för att vara giltigt.

Samboavtal

Sambor har inte samma starka juridiska skydd som äkta makar. Samboegendom består endast av gemensamma bostaden och bohaget (ex möbler och hushållsmaskiner). Det kan därför vara klokt att skriva ett samboavtal för att bestämma vad som ingår eller inte ska ingå i samboegendom. Detta är speciellt viktigt om man går in med olika kontantinsatser vid bostadsköp.

Prisexempel

Priset för våra avtal baserat på exakt tidsåtgång, varpå det är svårt att på förhand säga exakt priset blir. Efter vårt första möte kan vi ge en ungefärlig summa.

Nedan är ett snitt för vad det brukar kosta.

Framtidsfullmakt –  2200 kr
Testamente (1 person) –  4400kr
Testamente (inbördes, 2 personer) –  5600 kr
Äktenskapsförord/Samboavtal –  4400 kr
FASTPRIS - Paketpris Äktenskap/Sambo - 11 900 kr
Innehåller två framtidsfullmakter, ett äktenskapsförord eller ett samboavtal samt ett inbördes testamente.

Alla priser på denna sidan är inkl moms.