Vanliga frågor

Hör av dig till oss och berätta vad du behöver hjälp med. Det första inledande samtalet* är kostnadsfritt.

Om vi kan hjälpa dig bestämmer vi gemensamt hur vi ska gå vidare för att hitta en lösning som passar dig.

Tryck här så kommer du till vårt kontaktsida.

*Eftersom många hör av sig till oss, måste vi begränsa samtalstiden till maximalt 10 min.

När vi har ett pågående ärende, så sker kontakt oftast via mail, telefon, post eller möte.

Viktiga email och försändelser bör uppföljas med telefonsamtal för att säkerställa att vi fått informationen.

Beroende på typen av uppdrag samt hur länge det fortlöper sker betalning på olika sätt. Silfwerax Juridik tillämpar förskottsbetalning, löpande fakturering eller endast en faktura när uppdraget är slut.

Om vi inte kommer överens om något annat,  förfaller fakturan efter 30 dagar och sedvanliga påminnelseavgifter och dröjsmålsränta tillkommer.

Silfwerax Juridik har ett stort kontaktnät. I de fall ditt ärende går utanför våra områden, så kan vi med största sannolikhet rekommendera någon som kan hjälpa dig.

Vårt kontaktnät innefattar även andra företagare som sysslar med allt från juridik och ekonomi till PR-byråer och städning. Främst finns dessa i Ängelholm, Bjärehalvön, Helsingborg och andra delar av Skåne/Halland.

Klart vi kan. Vi granskar avtal till ett fast pris om 480kr ex moms/sida. 

Se frågan om avtalsgranskning för att se hur det går till.

När vi är överens om uppdraget, så mailar eller lämnar du in avtalet hos oss. 

Därefter läser vi igenom avtalet, gör små anteckningar och återkommer till dig för att berätta om något behövs ändras.

I vår avtalsgranskning ingår genomgång via telefon samt små ändringar. Med små ändringar menar vi att vi exempelvis byter ut något ord eller lägga till någon mening. Vid större ändringar gäller timtaxa enligt överenskommelse. 

Det går även bra att boka möte hos oss för genomgång, då tillkommer överenskommen timtaxa. 

För själva  avtalsgranskningen debiterar vi ett fast pris på 480 kr ex moms/sida. 

Precis som för alla företagare, hobbyverksamheter och föreningar m fl, gäller GDPR även oss.

Vi arbetar kontinuerligt med GDPR, vilket är en rekommendation att samtliga företag/föreningar/hobbyverksamheter gör. Vi går igenom alla våra kund- och leverantörsregister, avtal, villkor, våra rutiner och allt annat som behövs för att för att säkerställa så att allt följer gällande lagstiftning.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har om dig – samt hur vi behandlar dessa? Hör av dig till oss.

Självklart kan vi det. Hör av dig till oss så kommer vi fram till en bra lösning.

Nej, naturligtvis är vi flexibla. 

Hör av dig så tittar vi på möjligheten.

Enkelt kan man säga att arvodet är beroende av hur uppdraget ser ut, hur tidskrävande det är, när deadlinen är, vilka sakkunskap och erfarenhet som krävs, övriga resurser som behövs, totala värdet av uppdraget, risken, och uppnått resultat.

Avtalsgranskning kan vi erbjuda mot en fast kostnad.


Silfwerax Juridik debiterar faktiska kostnader för ex ansökningsavgifter, resor, undersökningskostnader, kopieringskostnader, konsultkostnader, tidspillan, rese- och logikostnader. Vid resor överstigande 3 mils radie från Ängelholm, tar vi en körersättning per påbörjad mil.

Innan vi påbörjar ett uppdrag får du alltid en uppskattad beräkning av kostnaden och i vissa fall även tidsåtgång. Tänk på att uppskattad tidsåtgång endast är en riktlinje och kan beroende på uppdragets omfattning, ändringar i uppdraget samt andra händelser ändras under uppdraget gång.

Silfwerax Juridik är flexibel.  2-4 kvällar/månad har vi telefontid på kvällen, det går utmärkt att ringa då. Annars kan du skicka iväg ett mail.

Vi kan alltid boka möten under kvällar och helger.