Vanliga frågor

Det absolut lättaste är att höra av dig till oss. Berätta vad du behöver hjälp med. Detta är alltid kostnadsfritt.

Om vi kan hjälpa dig bestämmer vi gemensamt hur vi ska gå vidare för att hitta en lösning som passar dig. 

Du kan ringa eller maila oss. Se under kontakta oss.

När vi har ett pågående ärende, så sker kontakt oftast via mail, telefon, post eller möte.

Viktiga email och försändelser bör uppföljas med telefonsamtal för att säkerställa att vi fått informationen.

Det är många faktorer som har betydelse för hur betalningen går till, allt från hur uppdraget ser, tills hur länge det varar. Förskottsbetalning, löpande fakturering eller endast en faktura när uppdraget är slut.

Om vi inte kommer överens om något annat,  förfaller fakturan efter 10 dagar och sedvanliga påminnelseavgifter och dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer.

Vi är inte i kontorsgemenskap med annan juristbyrå, däremot har vi många kontaktnät, så lite beroende på vad du behöver hjälp med så kan vi med största sannolikhet rekommendera någon till dig. 

Klart vi kan. Vi granskar avtal till ett fast pris om 480kr ex moms/sida. 

Se frågan om avtalsgranskning för att se hur det går till.

Efter vi har kommit överens om uppdraget, så mailar eller lämnar du in avtalet hos oss. 

Därefter läser vi igenom avtalet, gör små anteckningar och återkommer till dig för att berätta om något behövs ändras.

I vår avtalsgranskning ingår genomgång via telefon samt små ändringar. Med små ändringar menar vi att vi exempelvis byter ut något ord eller lägga till någon mening. Vid större ändringar gäller timtaxa enligt överenskommelse. 

Det går även bra att boka möte hos oss för genomgång, då tillkommer överenskommen timtaxa. 

För själva  avtalsgranskningen debiterar vi ett fast pris på 480 kr ex moms/sida. 

Precis som för alla företagare, hobbyverksamheter och föreningar, gäller GDPR även oss.

Vi arbetar kontinuerligt med GDPR, vilket är en rekommendation att samtliga företag/föreningar/hobbyverksamheter gör. Vi går igenom alla våra kund- och leverantörregister, avtal, villkor, våra rutiner och allt annat som behövs för att för att säkerställa så att allt följer gällande lagstiftning.

Vill du veta mer hur vi vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa, så hör gärna av dig.

Självklart kan vi det. Hör av dig till oss så kommer vi fram till en bra lösning.

Nej, naturligtvis är vi flexibla. Vi åker gärna genom Sverige för att komma till dig. 

Hör av dig så tittar vi på möjligheten.

Enkelt kan man säga att arvodet är beroende av hur uppdraget ser ut, hur tidskrävande det är, när deadlinen är, vilka sakkunskap och erfarenhet som krävs, övriga resurser som behövs, totala värdet av uppdraget, risken, och uppnått resultat.
För avtalsgranskning debiterar vi ett fast pris på 480 kr ex moms/sida.
Silfwerax Juridik debiterar faktiska kostnader för ex ansökningsavgifter, resor, undersökningskostnader, kopieringskostnader, konsultkostnader, tidspillan, rese- och logikostnader.
Vid resor överstigande 3 mils radie från Ängelholm, tar vi en körersättning på 35 svenska kronor exkl moms per påbörjad mil.
Innan vi påbörjar ett uppdrag får du alltid en uppskattad beräkning av kostnaden och i vissa fall även tidsåtgång. Tänk på att uppskattad tidsåtgång endast är en riktlinje och kan beroende på uppdragets omfattning och andra händelser ändras.

Silfwerax Juridik är flexibel.  2-4 kvällar/månad har vi telefontid på kvällen, det går utmärkt att ringa då. Annars kan du skicka iväg ett mail.

Vi kan alltid boka möten under kvällar och helger.