Caroline Axrud

Caroline Axrud är i Madrid, Spanien, där hon studerar div fördjupningskurser. Åter i februari 2022.

Våren 2022 tar jag examen från Juristprogrammet i Lund och fördjupar mig i socialrätt och familjerätt.

Mitt intresse för juridiken grundar sig i möjligheten att få hjälpa klienter samtidigt som jag uppskattar utmaningen i att lösa juridiska problem på bästa möjliga sätt.

Jag har stor förståelse för hur livets olika skeden kan påverka individer och sätter alltid klientens bästa i centrum.

Några av mina spetsområden

Utbildning