Caroline Axrud

Mitt intresse för juridiken grundar sig i möjligheten att få hjälpa klienter samtidigt som jag uppskattar utmaningen i att lösa juridiska problem på bästa möjliga sätt.

Jag har stor förståelse för hur livets olika skeden kan påverka individer och sätter alltid klientens bästa i centrum.

Några av mina spetsområden

Utbildning