Aktieägaravtal

Är ni flera aktieägare? Då bör ni ha ett aktieägaravtal. Allt för att förtydliga bl. a vem som gör vad, vad som händer om ni blir osams eller någon delägare vill sälja/skiljer sig. Känn dig trygg i ditt företagare, så att ni tillsammans når toppen!

Ägare

Det är en utmaning att äga och samtidigt arbeta tillsammans. Vem har ansvar för vad? Vad händer om någon vill sälja sin del, skiljer eller avlider? Med ett aktieägaravtal kan man reglera mycket. Antingen i minsta detalj eller mer generellt.

Familjelivet

Många tänker inte på hur ägandet kan påverka familjelivet och tvärtom. Exempelvis är du gift kan din äkta hälft överta dina aktier vid en skilsmässa, det kanske inte de andra delägare vill. Liknande kan hända om en delägare avlider.

Hur går det till?

Dax att boka ett möte? Innan mötet får ni ett underlag, så ni gemensamt kan förbereda er hur ni vill ha det. Vi träffas via videosamtal eller face-to-face och diskuterar upplägg. Sen levererar vi ett avtal till er, som alla delägare skriver under.

De vanligaste frågorna

Det är enkelt: Nej, det behöver ni inte, men det är bra att ni gör det, speciellt nu när ni är överens. Vem vet vad framtiden kommer att ge och då kan det vara skönt att ha allt på papper. Visserligen gäller muntliga avtal i Sverige, men det kan vara svårt att bevisa vad som sagts. Tänk på att ägandet i sig medför skyldigheter och rättigheter som påverkar samtliga delägares yrkes- och familjeliv.

I bolagsordningen står allt från vad företaget har sitt säte (adress) och hur många aktier som finns, till vad företaget har för verksamhet och hur bolagsstämman ska sammankallas. På bolagsverkets hemsida finns mer detaljerad information.

Enkelt kan man säga att i ett aktieägaravtal bestämmer delägarna (aktieägarna) hur företaget ska skötas ex. vilka arbetsuppgifter samt ansvarsområde var och en har, hur mycket man ska ha i ersättning, hur många timmar man ska arbeta, vad händer med aktierna om någon blir långvarig sjuk, avlider, skiljer/gifter sig eller vill sälja, hur aktierna ska värderas osv.

I Sverige råder avtalsfrihet, det betyder att man kan bestämma om i princip vad som, men vissa saker är reglerat i lagen.

Aktieägaravtalet är frivilligt att skriva och en del av själva ägandet regleras i bl a aktiebolagslagen och bolagsordningen. Men vissa delar bör man förtydliga och ta gemensamma beslut kring.

Typiska punkter som brukar finnas i ett aktieägaravtal är:
Löner. Om man är skyldig att skjuta in extra kapital. Vad som ska hända om man inte kommer överens i vissa situationer, Hur aktierna ska värderas och  hur överlåtelse av aktier ska ske. Sekretess- och konkurrensklausuler, dvs får en delägare starta upp konkurrerande verksamhet eller berätta vad som till vem som? Vad händer om en delägare gifter eller skiljer sig? Ska deras äkta hälft komma in som delägare? Om en delägare avlider kan då övriga delägare få möjlighet att köpa loss aktierna från dödsboet, eller kommer en arvinge in som delägare?

När man anlitar Silfwerax Juridik, får man ett underlag, så att alla delägarna kan diskutera tillsammans det som är viktigast för er innan vi träffas. På så sätt spar vi både tid och cash. Det är ni som väljer vilka punkter som är viktiga för er.

Standardavtal är en bra start och ibland en bra utgångspunkt. Det är bättre att ha ett standardavtal än inget avtal alls. Men precis som med människor är varje företag olik den andre, därmed blir även avtalet unikt.

Standardavtal tar inte hänsyn till specifika situationer som gäller för just er, vilket gör att standardavtalet blir stelt och saknar flexibilitet. Ett skräddarsytt avtal anpassas efter era behov och ger ett bättre skydd. Det kan t o m vara så att ni vill avtala om något som standardavtalet inte tar upp, och därmed glömd viktiga delar bort.

Det är svårt att ge ett exakt svar på denna fråga. Det bero på hur omfattat avtalet är, hur pass förberedda delägarna är, hur många möten det behövs och hur återkopplingen ser ut.

Det är först på det bokade mötet som vi har möjlighet att göra en uppskattning på antalet timmar. Normalt brukar det ta 4-7 timmar att ta fram ett aktieägaravtal om det mesta underlag är förberett.

Silfwerax Juridik tillämpar timtaxa, som är beroende av hur uppdraget ser ut i sin helhet.

Vill du veta mer eller bara har frågor?

Skicka ett meddelande, så återkommer vi inom kort.