Kontakta oss på 010-516 70 90

Tvångsvård

När staten bestämmer att "omhänderta" dig eller en anhörig

Barn och ungdomar enligt LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga) 

Vuxna enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)

LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)

I samtliga ärenden har du rätt till ett offentligt biträde. Silfwerax Juridik företräder samtliga parter, såväl den som omhändertas samt vårdnadshavare till Barn och Ungdomar som omhändertag eller riskerar att bli omhändertagen enligt LVU.

Mer information kommer snart.