Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

Uteblir dina pengar? Så här kan du gå tillväga

Har du lånat ut pengar som du aldrig återfått eller sålt en vara eller tjänst utan att få betalt? Om du har ett avtal med någon och en skuld till dig inte betalats i tid kan du kräva att få pengarna genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Att ansöka om betalningsföreläggande är inte kostnadsfritt, men det går att begära ersättning för kostnaderna av den som är skyldig dig pengarna i fråga (gäldenären). Om gäldenären betalar skulden ska du meddela detta till kronofogden, men om gäldenären inte betalar eller yttrar sig om föreläggandet kommer kronofogdemyndigheten att ge ett utslag om att skulden ska betalas, vilket innebär att skulden är fastställd. Då kan du begära verkställighet av utslaget som innebär att kronofogden utreder om det finns pengar hos gäldenären och i så fall kräver in dessa. 

Det är också möjligt att gäldenären är missnöjd med utslaget och ansöker om återvinning, då går målet till domstol för att pröva utslaget. Om gäldenären bestrider skulden kan du välja om du vill lägga ned ärendet eller gå vidare med ärendet till tingsrätt. Tingsrätten kommer då, mot en avgift, att pröva ditt ärende och om de finner att det föreligger en skuld ålägger de gäldenären att betala dig denna.

På återseende,
Caroline Axrud
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.