Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

Månad: juni 2021

Lagen om anställningsskydd

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare omfattas, utöver anställningsavtalet, av Lagen om anställningsskydd – även kallat LAS. Lagen behandlar bland annat reglerna om hur en uppsägning får gå till, turordningsregler och företrädesrätt.

LAS är en lag som skyddar anställda och försäkrar att arbetstagare inte ska kunna bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetstagare får inte bli uppsagd hur som helst utan det måste finnas en saklig grund för uppsägning. Huvudsakligen brukar det röra sig om brist på arbete eller att arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen.

När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist är det inte vem som helst som kan bli uppsagd, utan här gäller turordningsreglerna som säger att den som har blivit anställd senast måste sägas upp först. Skulle det vara så att situationen på arbetsplatsen ändras inom nio månader, med följd av att det behövs personal igen, har personen som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist rätt att bli återanställd enligt företrädesreglerna. Kravet för att man ska omfattas av företrädesreglerna är att man sammanlagt har arbetat på arbetsplatsen i tolv månader under de tre senaste åren. Det krävs även att man måste vara kvalificerad för att utföra arbetet.

Beträffande uppsägningstid kan detta se olika ut beroende på ifall det finns ett kollektivavtal eller inte och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. LAS reglerar visserligen uppsägningstiden men om det finns ett kollektivavtal kan dessa regler ändras.

Just nu pågår det diskussioner i riksdagen kring en ändring av LAS gällande bland annat turordningsreglerna, det återstår att se hur diskussionerna fortlöper. 

 

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Råd vid köp av häst

I lagens mening betraktas hästar som saker. Inte sällan blir det komplicerat när det uppstår fel på hästen efter köpet. Om hästen inte uppfyller de krav som anses utfäst har säljaren rätt till avhjälpande eller omleverans. Det är sällan det sistnämnda kommer i fråga, men det händer att säljaren är hästhandlare och kan erbjuda en annan häst istället för den som är behäftad med fel. Skulle hästen anses felaktig kan köparen häva köpet och säljaren kan få svara för samtliga köparens kostnader.  

När en häst anses vara behäftad med fel är lite olika beroende på om det är köplagen eller konsumentköplagen som är tillämplig. Köplagen är tillämplig när hästen är såld av en privatperson till en annan privatperson, eller företagare till företagare. Konsumentköplagen är tillämplig när hästen är såld av en näringsidkare till en privatperson. Det är inte alltid helt klart när hästen ska anses vara såld av en näringsidkare och inte en privatperson. 

Konsumentköplagen 

Om det anses att hästen är såld av en näringsidkare är det konsumentköplagen som är tillämplig. När det gäller konsumentköplagen finns det en presumtionsregel som säger att om ett fel visar sig inom sex månader efter varans avlämnande ska felet anses ha funnits redan vid köpet. Här kan du som köpare ha rätt att häva köpet. Hästen ska bland annat stämma överens med det som är avtalat gällande ändamål, egenskaper och kvalitet. Vad som kan anses vara ett fel enligt lagens bestämmelser är inte helt enkelt och handlar mycket om vad ni har avtalat om, säljarens utfästelser, undersökning av hästen innan köp osv i denna specifika situation. Om hästen inte väsentligen stämmer överens med vad som är avtalat kan du som köpare ha rätt att häva köpet.  

Köplagen

Även här ska hästen motsvara det som är avtalat. Här finns dock ingen presumtionsregel på sex månader som det finns i konsumentköplagen. I övrigt ska hästen, liksom bestämmelserna i konsumentköplagen, stämma överens med det som är avtalat.  

Det är inte bara i samband med själva hästköpet som det kan uppstå problem. Det kan också hända att hästen tar sönder någonting i stallet där den står uppstallad, vem är det som ska stå för den skadan? Finns det ett uppstallningsavtal? Eller du kanske skaffar dig en medryttare längre fram, vem betalar ifall något går sönder eller om hästen skadas de dagar medryttaren hjälper till? Frågor som dessa kan ofta uppstå och vi hjälper Er gärna att upprätta avtal eller bistå er med hjälp i just Er situation. 

 
Råd till dig som ska köpa en häst: 

  • Hör av dig till en jurist som ser över och hjälper dig att skriva ett avtal just för Er situation. 
  • Undersök hästen noggrant, ta gärna hjälp av en veterinär som gör en ordentlig veterinärbesiktning.  
  • Säkerställ ifall hästen säljs inom ramen för näringsverksamhet eller av en privatperson. 
  • Se till att det finns ett uppstallningsavtal för hästen om du har den inackorderad som reglerar vad som händer om något går sönder, hur lång uppsägningstid du har, vad som ingår osv.

Behöver du hjälp med att skriva ett köpeavtal som passar dig och dina behov hjälper vi gärna till. Hos Silfwerax Juridik har vi vår egna hästjurist nämligen undertecknad.

 

På återseende,
Emma
Jurist 

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.