Lagändring som direkt påverkar dig

En lagändring som direkt påverkar dig!

De flesta kommuner har sedan några eller många år haft antingen frivillig insamling av matavfall eller tvingande utsortering (då genom krav i lokala föreskrifter). Från och med 1 januari 2024 är det emellertid obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall. Det är obligatoriskt enligt lag och gäller alla typer av boende, hushåll och verksamheter. Lagändringen beror på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Kravet på sortering av matavfall omfattar även ätlig olja och flytande fett.  

På återseende,
Sandra Boros
Jurist

2024-01-12

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss