Kontakta oss på 010-516 70 90

Månad: januari 2022

Uteblir dina pengar? Så här kan du gå tillväga

Har du lånat ut pengar som du aldrig återfått eller sålt en vara eller tjänst utan att få betalt? Om du har ett avtal med någon och en skuld till dig inte betalats i tid kan du kräva att få pengarna genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Att ansöka om betalningsföreläggande är inte kostnadsfritt, men det går att begära ersättning för kostnaderna av den som är skyldig dig pengarna i fråga (gäldenären). Om gäldenären betalar skulden ska du meddela detta till kronofogden, men om gäldenären inte betalar eller yttrar sig om föreläggandet kommer kronofogdemyndigheten att ge ett utslag om att skulden ska betalas, vilket innebär att skulden är fastställd. Då kan du begära verkställighet av utslaget som innebär att kronofogden utreder om det finns pengar hos gäldenären och i så fall kräver in dessa. 

Det är också möjligt att gäldenären är missnöjd med utslaget och ansöker om återvinning, då går målet till domstol för att pröva utslaget. Om gäldenären bestrider skulden kan du välja om du vill lägga ned ärendet eller gå vidare med ärendet till tingsrätt. Tingsrätten kommer då, mot en avgift, att pröva ditt ärende och om de finner att det föreligger en skuld ålägger de gäldenären att betala dig denna.

På återseende,
Caroline Axrud
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

 

Fåmansföretag och beskattning – del 3 av 3

Hur beskattas en fåmansföretagare?

En fåmansföretagares andelar i fåmansföretaget kan vara antingen kvalificerade eller inte, vilket har betydelse för beskattningen av utdelning man tar eller om man gör en kapitalvinst genom att sälja andelar. 

Ett av sätten för andelarna att bli kvalificerade är att fåmansföretagaren är verksam i betydande omfattning i aktiebolaget, eller har varit det någon av de fem tidigare åren. (1) När andelarna är kvalificerade beskattas en utdelning eller kapitalvinst enligt följande:

  • upp till årets gränsbelopp med 20 % skatt. (2)
  • mellan gränsbeloppet och upp till 90 Inkomstbasbeloppet, förkortas IBB, (3) för utdelning och 100 IBB för kapitalvinst med skattesats enligt inkomstlaget tjänst. På detta belopp kan alltså skatten bli upp till 57 %. (4)
  • överstigande 90 IBB eller 100 IBB beskattas med 25 %. (5)

Årets gränsbelopp är enligt schablonregeln 2,75 IBB, vilket för 2021 är 187.550 kr. Detta innebär att en fåmansföretagare kan ta upp till 187.550 kr i utdelning varje år och endast betala 20 % skatt på detta belopp. 

Om en fåmansföretagares andelar inte är kvalificerade enligt inkomstskattelagens 57 kapitel, beskattas all utdelning och kapitalvinst med 25 %. 

Det kan verka mycket fördelaktigt att inte ha kvalificerade andelar, men om man är verksam i sitt bolag är detta oftast inte något alternativ då andelarna kvalificeras på denna grund. 

På återseende,
Alva
Juristassistent

(1) Inkomstskattelagen 57 kap. 4 § 1 st. 1 p.
(2)Inkomstskattelagen 57 kap. 20 §.
(3) IBB = Inkomstbasbelopp (år 2021: 68 200 kr)
(4) Inkomstskattelagen 57 kap. 20 a § 1 st.
(5) Inkomstskattelagen 42 kap. 15 a §.

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Barnets bästa i vårdnadsmål

Barnets bästa i en vårdnadstvist
Vid bedömningen av vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa stå i centrum. Det jobbiga är att det inte finns någon definition på vad som är barnets bästa i lagtext, utan det är en bedömningsfråga från fall till fall.

Barnet har rätt till båda sina föräldrar och även om tanken känns olustig har du som förälder ingen direkt rättighet att få umgås med ditt barn. Om bedömningen är att det står i strid med barnets bästa för barnet att träffa en av sina föräldrar, så ska barnet inte behöva göra det. I vissa fall kan barnet träffa föräldern även om denne bedöms olämplig, men då under uppsikt av annan, så kallat umgängesstöd. 

Vid bedömningen av barnets bästa tas framförallt hänsyn till följande:

  1. Får barnet sina grundläggande behov tillgodosedda?
  2. Finns det kontinuitet i vardagen enligt kontinuitetsprincipen?
  3. Blir barnet föremål för föräldrarnas konflikt?
 

På återseende,
Sandra Boros
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.