Pappan avled – Sonen får inte bo kvar

19-årig son måste flytta när pappan dog, hyresvärden godkände inte överlåtelse av hyresrätten. När en hyresgäst avlider kan en närstående person som har bott med den avlidne överta hyresrätten, om hyresvärden godkänner det. Men vad händer om hyresvärden säger nej? Då kan dödsboet ansöka om tillstånd till överlåtelse hos hyresnämnden, som gör en bedömning av den nya hyresgästens förhållanden. Vilket är fallet i ett mål från Svea Hovrätt som kom 2024-05-21.  

Som 18-åring förlorade sonen, hastigt sin pappa. I ovan nämnda ärende bedömde Svea hovrätt att dödsboet inte fick överlåta hyresrätten till sonen, som hade bott i lägenheten tillsammans med pappan. Hovrätten ansåg att sonen inte hade tillräcklig betalningsförmåga för att kunna betala hyran, trots att hans farföräldrar ställde upp som borgensmän samt att sonen hade ett arbete och sparkapital. Hovrätten menade att sonens inkomster var för osäkra och att hans sparkapital inte täckte hans levnadsomkostnader. Hovrätten tog inte tillräcklig hänsyn till sonens personliga situation och behov av att bo kvar i lägenheten, som hade varit hans hem. 

Det här fallet är ett exempel på hur hovrätten gör en snäv tolkning av lagen om överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall, som finns i 12 kap jordabalken. För att får överta hyresrätten måste personen vara närstående till den avlidne och hen måste ha haft sitt egentliga hem och bostad i lägenheten vid dödsfallet och vid prövningstidpunkten. Dessutom måste hyresvärden skäligen kunna nöja sig med den nya hyresgästen. Lagen ger utrymme för att göra en helhetsbedömning av den nya hyresgästens förhållanden, men hovrätten har valt att fokusera på den ekonomiska aspekten. Hovrättens bedömning kan medföra en olycklig utveckling som kan drabba många hyresgäster som förlorar en anhörig.  

Marie-Louise Silfwerax
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.