Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

Lagen om anställningsskydd

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare omfattas, utöver anställningsavtalet, av Lagen om anställningsskydd – även kallat LAS. Lagen behandlar bland annat reglerna om hur en uppsägning får gå till, turordningsregler och företrädesrätt.

LAS är en lag som skyddar anställda och försäkrar att arbetstagare inte ska kunna bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetstagare får inte bli uppsagd hur som helst utan det måste finnas en saklig grund för uppsägning. Huvudsakligen brukar det röra sig om brist på arbete eller att arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen.

När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist är det inte vem som helst som kan bli uppsagd, utan här gäller turordningsreglerna som säger att den som har blivit anställd senast måste sägas upp först. Skulle det vara så att situationen på arbetsplatsen ändras inom nio månader, med följd av att det behövs personal igen, har personen som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist rätt att bli återanställd enligt företrädesreglerna. Kravet för att man ska omfattas av företrädesreglerna är att man sammanlagt har arbetat på arbetsplatsen i tolv månader under de tre senaste åren. Det krävs även att man måste vara kvalificerad för att utföra arbetet.

Beträffande uppsägningstid kan detta se olika ut beroende på ifall det finns ett kollektivavtal eller inte och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. LAS reglerar visserligen uppsägningstiden men om det finns ett kollektivavtal kan dessa regler ändras.

Just nu pågår det diskussioner i riksdagen kring en ändring av LAS gällande bland annat turordningsreglerna, det återstår att se hur diskussionerna fortlöper. 

 

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.